Klabb Regatta Bormla

Sapporters Website. come on blues !!

                  Kumitat  Regatta  Bormla  2021 - 2023

  

 EVAN BUTTIGIEG --  President, 

 DARREN SCICLUNA  --  Segretarju,

NADINE VELLA -- Kaxxier 

Membri  

OWEN CIANTAR - ALEX GATT - NOEL AQUILINA - GEORGE VELLA

CHRISTIAN  AQUILINA - MALCHOM PACE - LOUMAR CUTAJAR - CLAYTON GRIMA

XYLON BRISTOW - EPHRAIM TANTI  

Diretturi spiritwali

 Arcipriet Parocca Bormla 

Pirjol St Teresa Bormla 

-------------------

 INNU REGATTA BORMLA

B'DANA L-INNU, KOLLHA MAQGHUDIN 

IL-BORMLIZI, INKANTAW HENJIEN 

BRIJU NQAJJMU, GHAX ERBAHNA

AHNA HADNA L-EWWEL, BORMLA GIET IX-SHIELD

----

DGHAJJES TAGHNA, BOJOD BIC-CELEST

F'KULL TIGRIJA, DEJJEM HEMM GHAL-LEST !

"EJ BLUES NGHAJTU, BORMLA L-EWWEL

LILL-QADDIEFA NHEGGU, U BORMLA GIET IX-SHIELD

----

GHALL-BORMLIZI, DAN HU JUM SABIH

L-OPRI TAGHNA, TELGHU HFIEF MAR-RIH 

IL-QADDIEFA, HUMA L-AQWA

TELLGHU L-AKTAR PUNTI, BORMLA GIET IX-SHIELD

----

REBHA KBIRA, NICCELEBRAW QEGHDIN 

IL-BORMLIZI, KOLLHA FERHANIN 

BNADAR KOHOL, BRIJU U BANDA

CHAMPIONS TAR-REGATTA, BORMLA GIET IX-SHIELD 

----

 Inkieteb fl-1 ta' Settembru 1982

Kitba Sunny Aquilina u  Muzika Ray Sciberras 

INNU REGATTA BORMLA 

-----------------------------------------------------------------------

                             Regatta Bormla Website

                 

Administrator/Webmaster       - Kevin Vella.

Location website update ecc..  - Triq il-Haddiema, Birzebbuga.

Website     email                      - regattabormlawebsite @yahoo.com

webmaster email                      - nivekallev@yahoo.com 

------------------------------------------------------------------------

                  REGATTA BORMLA FACEBOOK 

FACEBOOK PAGE  - CLUB REGATTA BORMLA   

------------------------------------------------------------------------