Klabb Regatta Bormla

Sapporters Website. come on blues !!

Pagna:                             Unuri Mirbuha

                                       

UNURI  LI REBHU ID-DISTRETTI MILL -1955 , sal-llum

 
KLASSIFIKA TA' KULL DISTRETT,  L-UNURI LI REBAH FIR-REGATTI  KOLLHA MIN 1955 SAL-LLUM 
(1955 IL-QUDDIEM bdew jinghataw punti ghal kull tigrija biex ikollok rebbieh globali) 
 
IL-Klassifika tinkludi l-kompetizzjoni bil-punti tax-"shield"
li jigu organizzati biss mill-Ghaqda Regatta Nazzjonali u qdif iehor , li huma :
 
Settembru kategorija A  -  Settembru kategorija B
Marzu  kategorija A  -  Marzu kategorija B
Regatta youths 
 
------------------------------------
 
BORMLA  75 UNUR 
 
Settembru kat A (21) - Settembru kat B (16) 
Marzu kat A (13) - Marzu kat B (12) 
Regatta Youths (13) -  
 
ISLA  51 UNUR 
 
 Settembru kat A (23) - Settembru kat B (5) 
Marzu kat A (10) - Marzu kat B (7) 
Regatta Youths (6) 

 
MARSA  31 UNUR
 
 Settembru kat A (14) - Settembru kat B (5) 
Marzu kat A (11) - Marzu kat B (1) 
Regatta Youths (0) 

 
MARSAMXETT  13 UNUR 
 
 Settembru kat A (2) - Settembru kat B (3) 
Marzu kat A (3) - Marzu kat B (5) 
Regatta Youths (0) 
 
BIRGU  11 UNUR
 
 Settembru kat A (1) - Settembru kat B (2) 
Marzu kat A (4) - Marzu kat B (3) 
Regatta Youths (1) - 
 
KALKARA  10 UNUR
 
 Settembru kat A (7) - Settembru kat B (1) 
Marzu kat A (0) - Marzu kat B (2) 
Regatta Youths (0)
 
BIRZEBBUGA  6 UNUR 
 
 Settembru kat A (0) - Settembru kat B (2) 
Marzu kat A (2) - Marzu kat B (1) 
Regatta Youths (1) 
 
--------------------------------------------- 
 
MIN L-IKTAR LI REBAH SHIELDS MID-DISTRETTI KOLLHA
 
REGATTA SETTEMBRU KATEGORIJA A     - ISLA  23           Runners up  - Bormla  21
REGATTA SETTEMBRU KATEGORIJA B     - BORMLA 16      Runners up  - Isla  5
REGATTA MARZU KATEGORIJA A            - BORMLA 13      Runners up  - Marsa  11 
REGATTA MARZU KATEGORIJA B            - BORMLA 12      Runners up  - Isla  7        
REGATTA YOUTHS                                 - BORMLA 13      Runners up  - Isla  6
 
--------------------------------------------- 

GLOBALI  --   DISTRETTI REBBIEHA REGATTA  TAL-VITORJA kat A

 

1955     ISLA  

1958     ISLA         

1961     ISLA

1964     KALKARA

1967     MARSA

1970     BORMLA

1973     BORMLA

1976     MARSA

1979     BORMLA

1982     BORMLA

1985     BORMLA

1988     BORMLA

1991     ISLA

1994     BORMLA

1997     MARSA

2000     MARSA

2003     ISLA

2006     MARSAMXETT

2009     ISLA

2012     ISLA

2015     MARSA

2018     BORMLA 

2021     (covid 19)  

 

1956     ISLA

1959     KALKARA

1962     ISLA

1965     KALKARA

1968     BORMLA

1971     KALKARA

1974     BORMLA

1977     MARSA

1980     BORMLA

1983     BORMLA

1986     BORMLA

1989     ISLA

1992     ISLA

1995     ISLA 

1998     ISLA

2001     MARSA

2004     ISLA

2007    MARSAMXETT

2010     ISLA

2013     BORMLA/MARSA

2016     MARSA

2019     BORMLA 

2022     BORMLA 

1957     ISLA

1960     KALKARA

1963     KALKARA

1966     ISLA

1969     KALKARA

1972     BORMLA

1975     MARSA

1978     BORMLA

1981     BORMLA

1984     BIRGU

1987     MARSA

1990     BORMLA

1993     ISLA

1996     ISLA

1999     ISLA

2002     ISLA

2005     MARSA

2008     ISLA

2011     ISLA

2014     MARSA

2017     BORMLA

2020     MARSA 

REBHIET DISTRETTI GLOBALI  SETTEMBRU KATEGORIJA A 

ISLA   23                    - BORMLA   21            - MARSA  14

KALKARA   7               - MARSAMXETT  2       - BIRGU   1

BIRZEBBUGA   0

-----------------------------------------------------------------------

DISTRETTI REBBIEHA REGATTA  TAL-VITORJA  kategorija B

 

1990 - BORMLA

1993 - BORMLA - ISLA 

1996 - BORMLA

1999 - BORMLA 

2002 - M'XETT 

2005 - MARSA 

2008 - BIRZEBBUGA 

2011 - MARSA 

2014 - MARSA 

2017 - BORMLA

2020 - BIRZEBBUGA 

1991 - ISLA

1994 - BORMLA 

1997 - BORMLA

2000 - BORMLA 

2003 - M'XETT 

2006 - M'XETT 

2009 - BIRGU 

2012 - BORMLA 

2015 - MARSA 

2018 - BORMLA (REKORD) 

2021 - (covid 19) ma saritx 

1992 - BORMLA - ISLA

1995 - ISLA

1998 - BORMLA 

2001 - MARSA

2004 - BORMLA

2007 - BIRGU 

2010 - KALKARA 

2013 - ISLA 

2016 - BORMLA 

2019 - BORMLA

2022 - BORMLA 

 

REBHIET DISTRETTI GLOBALI SETTEMBRU KATEGORIJA B 

BORMLA  16  ISLA  5   -   MARSA  5  - M'XETT  3   - 

BIRGU  2   -   BIRZEBBUGA  2  -   KALKARA  1   -  

--------------------------------------------------------------- 

GLOBALI --  DISTRETTI REBBIEHA  REGATTA TA' JUM IL-HELSIEN kat A

1979     MARSAMXETT

1982     BORMLA

1985     BIRGU

1988     MA SARITX

1991     BORMLA

1994     ISLA

1997     ISLA

2000     ISLA

2003     MARSA

2006     MARSAMXETT

2009    ISLA/MARSA

2012    MARSA/ISLA

2015    BIRZEBBUGA 

2018    BIRZEBBUGA 

2021    (covid 19) 

1980     MA SARITX

1983     BORMLA

1986     BIRGU

1989     ABBANDUNATA

1992     BIRGU/MARSA

1995     MARSA

1998     MARSA

2001     ABBANDUNATA

2004   BORMLA/M'XETT

2007  MARSA/BORMLA

2010   ISLA

2013   MARSA

2016   BORMLA

2019   BORMLA

2022   BORMLA 

1981     BORMLA

1984     BIRGU

1987     BORMLA

1990     BORMLA

1993     ISLA

1996     ISLA

1999     MARSA

2002     ISLA

2005     MARSA

2008     BORMLA

2011     ISLA

2014    MARSA

2017   BORMLA

2020  (covid 19)  

 

GLOBALI  --  KLASSIFIKA REGATTA JUM IL-HELSIEN

BORMLA    13 REBHA                 MARSA    11 REBHA                ISLA  10 REBHA

BIRGU     4 REBHA                MARSAMXETT   3 REBHIET         BIRZEBBUGA 2 REBHIET

------------------------------------------------------------------------

GLOBALI REBBIEHA TAX-SHIELD KATEGORIJA B  JUM IL-HELSIEN 

 

1990 - BIRGU

1991 - BORMLA

1992 - BORMLA

1993 - BORMLA/MARSAMXETT 

1994 - BORMLA

1995 - BORMLA

1996 - ISLA

1997 - BORMLA

1998 - ISLA

1999 - MARSAMXETT

2000 - ISLA

2001 - ABBANDUNATA

2002 - MARSAMXETT 

2003 - MARSAMXETT

2004 - ISLA

2005 - MARSAMXETT 

2006 - MARSA

2007 - BORMLA 

2008 - BIRGU

2009 - BIRGU 

2010 - KALKARA

2011 - ISLA 

2012 - ISLA

2013 - ISLA

2014 - BORMLA

2015 - KALKARA 

2016 - BIRZEBBUGA 

2017 - BORMLA 

2018 - BORMLA 

2019 - BORMLA

2020 - (COVID 19) ma saritx  

2021 -  (covid 19) ma saritx

2022 - BORMLA 

TOTALI TA' REBH FIL-KATEGORIJA B  Jum il-Helsien 

12 BORMLA -  7 ISLA  - 5 MARSAMXETT -  3 BIRGU -

2 KALKARA - 1 MARSA - 1 BIRZEBBUGA  

 ---------------------------------------------------------------

GLOBALI  --  REBBIEHA TAR-REGATTA  YOUTHS ( UNDER 18 )

 2000 - BORMLA

2003 - BORMLA

2006 - BORMLA

2009 - ISLA

 2012 - BORMLA

2015 - BORMLA

2018 - ISLA  

2021 - (covid) 

 2001 - BORMLA

 2004 - BORMLA

 2007 - BORMLA

 2010 - MA' SARITX

 2013 - BORMLA

 2016 - BORMLA

 2019 - ISLA

 2022 - ISLA 

2002 - ISLA

 2005 - BORMLA - ISLA

 2008 - BIRGU

 2011 - BORMLA

2014 - BORMLA

 2017 - BIRZEBBUGA 

2020 -  (covid) 

GLOBALI   --  KLASSIFIKA  REGATTA ( UNDER 18 - YOUTHS )

BORMLA 13 REBHA     -  ISLA  6 REBHIET         -  BIRGU  1 REBHA

KALKARA                        -  M' XETT                     -  MARSA 

BIRZEBBUGA 1 REBHA 

PAGEANT OF THE  SEAS     ATTIVITA REGATTA 

2016 - BORMLA  

( REBBIEHA TAL-PALJU tigrija pass b'erbgha )

----------------- 

2018 - ISLA 

 ( REBBIEHA TAL-PALJU tigrija pass b'erbgha )

------------------ 

2020 - ma saritx minhabba covid 

(saret tigrija bil fregatini li giet mirbuha mill Birgu u inaghtaw  trophy bhala tifkira) 

------------------

2022-  KALKARA 

 ( REBBIEHA TAL-PALJU tigrija pass b'erbgha )

 

REGATTA F' BIRZEBBUGA    SHIELD  MABBLI VELLA

2017 - BIRZEBBUGA 

2018 - BIRZEBBUGA 

---------------------------------------------------------- 

TIGRIJA SHIELD TAN- NISA 

2018 - SETTEMBRU            - BORMLA - KALKARA 

2019 - MARZU                  - BIRZEBBUGA

2019 - SETTEMBRU           - BIRGU 

2020 - MARZU                  - ma' saritx ( covid 19 )

2020 - SETTEMBRU           - BIRGU

2021 - MARZU                  - (covid)

2021 - SETTEMBRU           - (covid) 

2022 - MARZU                  - BIRGU 

2022 - SETTEMBRU           - BIRGU 

 

 -------------------------------------------

REBHIET BORMLIZI -- REGATTA  TAL-VITORJA (SETTEMBRU) KAT A

SENA

PUNTI

1968                                            44  PUNT

1970                                            68  PUNT

1972                                            64  PUNT

1973                                            64  PUNT

1974                                            64  PUNT

1978                                            76  PUNT

1979                                            68  PUNT

1980                                            84  PUNT

1981                                            66  PUNT

1982                                            66  PUNT

1983                                            68  PUNT

1985                                            90  PUNT

1986                                            96  PUNT

1988                                            84  PUNT

1990                                          104  PUNTI  (REKORD)

1994                                            48  PUNTI

2013                                             64 PUNTI

2017                                             80 PUNT 

2018                                              88 PUNT  (PUNTI MASSIMI) 

2019                                              88 PUNT  (PUNTI MASSIMI)

2022                                             66 PUNT

 

REBHIET BORMLIZI   --     REGATTA  SETTEMBRU KATEGORIJA B 

1990 - 1992 - 1993 - 1194 - 1996 - 1997 - 1998 -1999 - 2000 - 2004 - 2012 - 

2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2022

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

 REBHIET BORMLIZI   --     REGATTA  JUM IL-HELSIEN ( MARZU ) 

NOTA : DIN-IR-REGATTA BDIET ISSIR FL-1979. IX-XHIELD SARET FL-1985

EDIZZJONIJIET TA QABEL IX-XHIELD  -  REBHIET BORMLIZI..

1981  --  1982  --  1983 

EDIZZJONIJIET META SARET IX-XHIELD -  REBHIET BORMLIZI..

1987  --  1990  --  1991  --  2004  --  2007  --  2008  -- 2016 -- 2017 --2019

2022  -- 

 

REBHIET BORMLIZI   --  REGATTA  JUM IL-HELSIEN  KATEGORIJA B

1991 - 1992 - 1993 - 1994 - 1995 - 1997 - 2007 - 2014 - 2017 - 2018 - 2019 

2022 - 

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------ 

REBHIET BORMLIZI   --    REGATTA  ( UNDER 18 - YOUTHS )

 2000  --  2001 -- 2003 -- 2004 -- 2005 -- 2006 -- 2007

2011  -- 2012 -- 2013 -- 2014 -- 2015 -- 2016 

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------ 

REBHIET BORMLIZI    -  REGATTA F' BIRZEBBUGA   SHIELD  MABBLI VELLA  

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------ 

REBHIET BORMLIZI   -   PAGEANT OF THE  SEA  

BORMLA REBHET DAN IL-PALJU  2016 

------------------------------------------------------------------------

 

REKORD SBIEH LI GHANDU IL-KLABB 

 

REKORD TA' 6 REBHIET KONSEKUTTIVI FIL-REGATTA TA' SETTEMBRU

MILL-1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983

------------------------ 

REKORD TA' L-IKTAR KLABB LI REBAH UNURI MILL-1955 SAL-LUM : LI JINKLUDU SHIELD SETTEMBRU A u B - SHIELDS MARZU  A u B - REGATTA YOUTHS (UNDER 18) 

B'AMMONT TA' 71 UNUR 

------------------------------- 

REKORD L-AKTAR KLABB LI REBAH IR-REGATTA TA' MARZU  (KATEGORIJA OPEN)  SHIELD

-------------------------------

REKORD L-AKTAR KLABB LI REBAH IR-REGATTA TA' MARZU (KATEGORIJA B) SHIELD

-----------------------------

REKORD L-AKTAR KLABB LI REBAH REGATTA TA' SETTEMBRU (KATEGORIJA B)

------------------------------

REKORD LI L-AKTAR KLABB LI REBAH IS-SHIELD TAL-YOUTHS 

----------------------------

REKORD SABIH LI L-KLABB REBAH IS-SHIELD TAR-REGATTA YOUTHS GHAL  7 SNIN WARA XULXIN U DAN SEHH FIS-SNIN 2000 - 2007 

----------------------------- 

REKORD L-AKTAR KLABB LI TELLA PUNTI FL-ISTORJA TAR-REGATTA MILL 1955 - 1990 LI DAK IZ-ZMIEN KIENET ISSIR B'ZEWGT DGHAJJES U DAN SEHH FIS-SENA 1990 B'TOTAL 104 PUNTI 

-------------------------

REKORD LI MIN 11 IT-TIGRIJA LI SARU ID-DISTRETT BORMLIZ REBAHHOM KOLLHA U DAN SEHH F'SETTEMBRU  FIS-SENA 2018 

-------------------------

REKORD TA' L UNIKU KLABB LI REBAH ID-DOUBLE SHIELD FIR-REGATTA TAL-VITORJA  (KATEGORIJA A U B) GHAL 3 SNIN KONSEKUTTIVI U DAN SEHH

FIS-SENA 2017 - 2018 - 2019  (JIRBHU IX-SHIELDS KOLLHA SETTEMBRU A u B)

-------------------------  

PUNTI LI JINGHATAW F' KULL KORSA 

(IPPRINTJA MIN HAWN L-ISFEL SABIEX TIMMARKA IL-PUNTI WAQT IR-REGATTA)

Kategorija  "A" OPEN. 

MIDALJI -            L-EWWEL  20Pt  --  IT-TIENI   12Pt  --  IT-TIELET   --  6Pt

FREGATINI -         L-EWWEL   12Pt  --  IT-TIENI     8Pt  --  IT-TIELET   --  4Pt

PASS Bi TNEJN-     L-EWWEL  20Pt  --  IT-TIENI   12Pt  --  IT-TIELET   --  6Pt

KAJJIKKI -            L-EWWEL  12Pt  --  IT-TIENI      8Pt  --  IT-TIELET   --  4Pt

PASS B' ERBGHA -  L-EWWEL  24Pt  --  IT-TIENI    16Pt  --  IT-TIELET   --  8Pt

PUNTI KATEGORIJA "A".  (OPEN)

BORMLA --  ISLA    --    BIRGU -- KALKARA--   M'XETT  --  MARSA --  B'BUGIA

-------------------------------------------------------------------------

Kategorija  "B".  (RESERVES)

PASS Bi TNEJN        - L-EWWEL  20Pt  --  IT-TIENI    12Pt  --  IT-TIELET  --  6Pt

KAJJIKKI               - L-EWWEL   12Pt  --  IT-TIENI      8Pt  --  IT-TIELET  --  4Pt

MIDALJI                 - L-EWWEL  20Pt  --  IT-TIENI    12Pt  --  IT-TIELET  --  6Pt

FREGATINI             - L-EWWEL   12Pt  --  IT-TIENI      8Pt  --  IT-TIELET  --  4Pt

PASS B' ERBGHA      - L-EWWEL  24Pt  --  IT-TIENI    16Pt  --  IT-TIELET  --  8Pt

-------------------------------------------------------------------------